Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Gelijkwaardig kruispunt

Er zijn in het verkeer situaties waarbij er een beroep zal worden gedaan op de kennis van verkeersregels met betrekking tot het verlenen van voorrang. Bij het ontbreken ter plekke van aanduidingen in de vorm van borden en markeringen, zullen de weggebruikers toch in staat moeten zijn om zonder twijfel de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het behoort ook tot de basisvaardigheden die tijdens de praktijklessen wordt bijgebracht en wordt ook op het examen zeker de aandacht ook op gevestigd.

Een gelijkwaardig kruispunt in het verkeer

Of het nu bij een paar binnenwegen het geval is of juist ergens aan de randstad, een gelijkwaardig kruispunt mag geen reden zijn tot twijfel. Wat is een gelijkwaardig kruispunt? Dat is een kruispunt van wegen van gelijke rangorde. Geen sprake dus van voorrangswegen en zal er teruggevallen moeten worden op de basisregel in het verkeer: van rechts komend verkeer moet voorrang verleend worden. Daarmee is de situatie op zo een kruispunt natuurlijk nog lang niet opgelost.

Er kan namelijk vanuit alle  kanten verkeer aankomen en kan die ook nog bestaan uit verschillende groepen deelnemers zoals fietsers en voetgangers. Rechtdoorgaand verkeer gaat voor, ook een regel die er dan toegepast zal moeten worden. Die regel geldt ook voor fietsers die rechtdoor gaan en is in sommige gevallen ook tram voorrang gelijkwaardig kruispunt van toepassing. Die heeft altijd voorrang of het nu van rechts of links aankomt.

Voorrang verlenen

Het zal al duidelijk zijn dat in bepaalde gevallen ook met verkeers fatsoen gewerkt zal moeten worden. Het wordt anders een vrij ingewikkelde situatie waarbij de verkeersdeelnemers naar elkaar zullen kijken met een afwijkende houding. Ook aan het geven van verkeer fatsoen zijn er regels verbonden. De regels gelijkwaardig kruispunt zijn vrij eenvoudig en moet er als hoofdregel worden aangehouden, dat verkeer komend vanuit de rechterzijde voorrang heeft. Op hetzelfde rijvlak heeft het rechtdoorgaand verkeer ook voorrang.

Aan fietsers moet ook gewoon voorrang worden verleend. Er zijn groepen in het verkeer aan wie ook altijd voorrang verleend moet worden. dat geldt voor brandweerauto’s, ambulances en politieauto’s die met een loeiende sirene komen aangereden. Indien er sprake is van een onverharde weg bij de kruising, dan zal het verkeer komende vanuit die richting moeten wachten, ook al ligt het rechts van de andere weggebruikers. De voorrangsregels gelijkwaardig kruispunt zijn ook gewoon van toepassing op een militaire colonne, maar mag die niet onderbroken worden.

Bij het naderen van een kruispunt waar wegen van gelijke rangorde elkaar ontmoeten, is het belangrijk dat het verkeer komende vanuit rechts voorrang verleent moet worden. rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg moet doorgelaten worden, ook wanneer het om fietsers gaat, maar hebben voetgangers er geen voorrang. Een uitzondering op de regel moet in acht worden genomen bij een tram en wanneer er brandweerauto;s, ambulances en politieauto’s met loeiende sirenes komen aanrijden.