Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Haaientanden

Wegmarkeringen zijn onmisbaar in het verkeer omdat ze het duidelijk maken welke regels er gelden. Het is daarom dus wel noodzakelijk dat de verkeersdeelnemers waarop de markeringen betrekking hebben, wel op de hoogte zijn van de regels. Haaientanden wegmarkeringen ontlenen hun naam aan de witgeschilderde driehoekjes in een aaneengesloten rij en toont dat een gelijkenis met een rij haaientanden. Het is ook een markering die dankzij de wat aparte vorm gelijk de aandacht trekt. 

Voorrang verlenen

Haaientanden als wegmarkering zijn er een indicatie van dat er voorrang verleend moet worden. In veel gevallen gaan ze samen met voorrangsborden, maar is dat niet verplicht. De tanden moeten duidelijk zichtbaar zijn en zijn ze altijd te vinden op kruisingen. Daar moet er gewoonlijk ook vaart verminderd worden en extra aandacht worden besteedt aan het verkeer komende uit de kruisende weg.

Met haaientanden wordt extra de nadruk op gelegd op het verlenen van voorrang. Dat geldt voor alle weggebruikers, dus ook fietsers. Voetgangers hebben echter geen voorrang en moeten dus rustig aan de kant wachten tot de weg vrij is. Haaientanden verkeer leveren dus een grote bijdrage aan de veiligheid en moeten de regels daarom goed doorgenomen en begrepen worden. Niet alleen voor het theorie examen, maar zeker ook de praktijk.

Haaientanden en een voorrangsbord

Haaientanden en het moeten verlenen van voorrang gaan dus hand in hand en hoeft er niet altijd een voorrangsbord aanwezig te zijn om alles nog eens te benadrukken. Verkeersregels haaientanden geven aan dat het niet verplicht is om geheel tot stilstand te komen bij zo een kruising. Dat geeft echter niet weg dat er altijd rekening mee gehouden dient te worden met de situatie ter plekke. Indien het dus veiliger wordt geacht om wel volledig te stoppen, mag dat natuurlijk altijd wel.

Het verkeer dat zich bevindt op de kruisende weg, zal middels de aanwezigheid van voorrangsborden op gewezen worden welke situatie er heerst op de betreffende kruising. Ook van hun wordt er verwacht dat ze de nodige voorzichtigheid in acht zullen nemen, bijvoorbeeld door ook hun snelheid wat te verminderen. Er moet namelijk ook van worden uitgegaan, dat er op bepaalde kruisingen er alleen haaientanden zonder bord aanwezig zijn. Ook bij het praktijkexamen kan het een situatie zijn waar je voor getoetst zal worden.

  

In het verkeer dient er dus rekening gehouden te worden met een aantal situaties waarbij het geven van voorrang  wellicht de belangrijkste is. Haaientanden voorrang zijn een wegmarkering die weinig ruimte laat voor twijfels en zelfs bij het ontbreken van borden het duidelijk moet zijn. Het is niet verplicht om geheel te stoppen bij het tegenkomen van haaientanden, maar moet de situatie wel overzichtelijk zijn waarbij er geen sprake mag zijn van twijfel.