Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Onderborden

De betekenis van borden in het verkeer is gebonden aan regels die voor het grootste deel vervat zijn in het RVV. Dit zorgt er ook voor, dat er geen twijfels ontstaan en weten de verkeersdeelnemers wat er allemaal van hun wordt verwacht. Neem nu maar een stopbord bij een kruising of een bord verboden in te rijden. Het kan echter in bepaalde situaties wel nodig zijn dat de betekenis wat zal afwijken. Dat wordt middels onderborden aangegeven en moeten de instructies onlosmakelijk worden gezien met het bord erboven.

De betekenis heeft dezelfde rechtsgeldigheid als het verkeersbord

  Een verkeersbord met onderbord moet als een geheel gezien worden en moet het onderbord beschouwd worden als een aanvulling of soms juist een restrictie op de betekenis van het verkeersbord erboven. Zo zijn er onderborden die een bepaalde tijdsperiode aangeven waarbinnen de regels van kracht zijn. Zo hoeft een parkeerverbod niet de hele dag door te gelden en komt de plek vrij voor gebruik na de aangegeven tijdstippen.

Onderbord pijl geeft aan dat er rekening gehouden moet worden met overstekend verkeer uit beide richtingen. Dat is wanneer de pijlen naar elkaar toe gericht zijn. Wanneer het gaat om een bord waar de pijlen van elkaar af wijzen, geldt het bovenstaand verkeersbord voor beide richtingen. Bij voorrangskruisingen treft men ook vaak onderborden aan die voor alle duidelijkheid aangeven wie voorrang heeft. Het onderbord bij een afbuigende voorrangsweg naar links is er een voorbeeld van.

Voor welke groep geldt een verkeersbord precies?

Het zo niet zo handig zijn om voor elke verkeerssituatie een apart bord te hebben. Het komt beter uit om met onderborden te werken. Zo zijn er een reeks te vinden die aangeven voor welke categorie voertuigen het bord geldt. Middels icoontjes die bijvoorbeeld een auto, vrachtwagen of bromfiets weergeven, wordt aangegeven welke groep van verkeersdeelnemers zich moet houden aan de regels verbonden aan het verkeersbord.

De onderborden verkeer betekenis vereist vooraf niet een bepaalde kennis omdat de gebruikte icoontjes en tekst geen ruimte laten voor een verkeerde interpretatie. Het is wel belangrijk om geen twijfel te hebben omtrent de betekenis van het bovenstaand verkeersbord. Een onderbord verkeersbord kan ook worden gebruikt voor het plaatsen op privé terreinen. In zulke gevallen kan het onderbord ook gewoon naar wens worden aangepast en hoeft men zich daarbij niet speciaal te houden aan de regels van de RVV.  

Het zou dus niet zo handig zijn om voor elke situatie in het verkeer een apart bord te hebben. met behulp van onderborden wordt de betekenis van de bovenliggende verkeersborden verduidelijkt en moet de betekenis van beide borden samen als bindend worden gezien. Over het algemeen spreken zulke onderborden wel voor zich en moet je wel eerst op de hoogte zijn van de betekenis van het bovenste bord.