Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Afbuigende voorrangsweg

Wie zich eenmaal op een voorrangsweg bevindt zal middels verkeersborden er wel op gewezen wanneer de situatie zal wijzigen. Bij kruisingen wordt het overig verkeer met bijvoorbeeld stopborden erop gewezen dat ze voorrang moeten verlenen. Er doen zich ook bijzondere situaties voor, zoals bij een afbuigende weg. Daar mag er ook geen ruimte gelaten worden voor twijfels en zijn er speciale verkeersborden voor. Die zijn ook nog eenvoudig te begrijpen.

voorrangsborden betekenis begrijpen

Een afbuigende voorrangsweg betekenis moet gezien worden als het bijeenkomen van een aantal wegen waarbij er ook een voorrangsweg aanwezig is. De voorrangsweg loop dan door en moet er middels een onderbord aangegeven worden naar welke richting. Er kan anders wel verwarring ontstaan en is dat niet bepaald bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Bij het naderen van een kruising zal er altijd extra voorzichtigheid in acht genomen moeten worden, ook al bevind jij je op de voorrangsweg.

Wat ook vaak het geval is bij een afbuigende voorrangsweg, is het overzicht van de weggebruikers. De wegen kruisen elkaar namelijk onder een hoek en zou zonder de aanwezigheid van borden en wegmarkeringen het niet duidelijk zijn dat een  voorrangsweg afbuigend wordt genaderd. Haaientanden worden vaker als wegmarkering gebruikt om het duidelijk te maken dat er voorrang verleend moet worden.

Verkeersbord voorrangswegen

Niet alleen geeft een verkeersbord voorrangsweg kruising aan dat jij op dat moment voorrang hebt, maar geeft het ook aan uit welke richting het overig verkeer verwacht mag worden. Dat draagt veel bij om alvast in te spelen op situatie en bijvoorbeeld vaart te verminderen en de juiste richting op te kijken. Vooral bij slecht zicht maakt het veel uit. Bij het willen verlaten van de voorrangsweg, zal dat natuurlijk aangegeven moeten worden met behulp van de richtingaanwijzers.  

Bij een afbuigende voorrangsweg wordt er echter ook geadviseerd, om zelfs bij het vervolgen van de weg op de voorrangsweg, dat aan te geven met de richtingaanwijzers. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een afbuigende voorrangsweg naar links, zullen de linker richtingaanwijzers dus geactiveerd moeten worden. Dit moet ervoor zorgen dat al het overig verkeer geen twijfels heeft over de richting die je wenst te vervolgen.  

Het blijkt namelijk uit de praktijk dat men de neiging heeft om toch de voorrangsweg op te rijden en kan een simpele handeling als het het aangeven van de richting, al een verschil uitmaken.

Bij voorrangswegen wordt er altijd met behulp van voorrangsborden en relevante wegmarkeringen zoals haaientanden ervoor gezorgd dat er geen twijfels zullen zijn bij de weggebruikers. bij een afbuigende voorrangsweg zijn er ook nog onderborden bij geplaatst omdat de wegen elkaar niet onder een rechte hoek kruisen en er hierdoor sprake kan zijn van verwarring. Het bord geeft aan naar welke richting de voorrangsweg gaat en ook waar de zijwegen uitkomen.