Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Wanneer hebben voetgangers vooorrang?

Bij deelname aan het verkeer moet er bijzondere aandacht besteedt worden aan voetgangers. Die behoren tot de categorie langzaam verkeer en zijn ze ook gebonden aan regels. Er zijn ook situaties waarbij ze voorrang hebben en wordt er daar zowel bij de theorie als de praktijklessen veel aandacht aan besteedt. Zelfs in situaties waarbij de voetgangers geen voorrang hebben, is het belangrijk om toch alert te blijven. Je vind hier namelijk niet altijd verkeersborden voor.  

Naleving van voetganger voorrangsregels

Voetgangers in het verkeer zijn ook gebonden aan regels, maar hebben ze in veel gevallen wel voorrang. De meest bekende geldt bij de aanwezigheid van zebrapaden en hebben voetgangers die zich erop bevinden of op het punt staan om er gebruik van te maken, voorrang. En om het gelijk duidelijk te maken: personen die lopen naast hun fiets of scooter en zij die gebruik maken van bijvoorbeeld een skateboard, vallen ook onder de categorie voetgangers.  

Bij het willen afslaan in een weg of oprit, heeft het rechtdoorgaand verkeer, dus ook de voetganger, voorrang. Ook bij het verlaten van een inrit hebben voetgangers voorrang. Een groot deel van deze regels komen als vanzelfsprekend over en zijn ook al bekend bij de verschillende verkeersdeelnemers. Voorrang voetgangers dient echter altijd in acht genomen te worden en is het daarom ook belangrijk in stadsverkeer om er extra de nadruk op te leggen.

Voor behalen van het rijbewijs is voetgangerveiligheid belangrijk 

De voorrangsregels voetgangers moeten zowel voor de theorie als de praktijk goed beheerst worden. Het is soms wel handig om te weten wanneer de voorrangsregels niet gelden voor voetgangers. In het geval van haaientanden hebben voetgangers geen voorrang en geldt het ook niet wanneer ze de weg willen oversteken anders dan bij een zebrapad. Ook dient de voetganger verplicht gebruik te maken van aanwezige trottoirs, een berm of voetpad. Indien er geen andere optie beschikbaar is, mag er gelopen worden op de weg.

Voetgangers voorrang heeft ook te maken met het proactief handelen in het verkeer en komt dat ook tot uiting bij het onderdeel gevaarherkenning. Het is voor automobilisten op de weg van extra groot belang om een oogje in het zeil te houden voor wat betreft voetgangers, maar ook fietsers. Omdat die een vrij kwetsbare groep uitmaken in het verkeer wordt er in het geval van een aanrijding vaak al de beschuldigende vinger gewezen naar de automobilist.  

Wanneer voetganger voorrang heeft, moet altijd duidelijk zijn, maar moet ook de voetganger zich houden aan de regels. Niet alleen binnen de bebouwde kom is het belangrijk om  aandacht te geven aan de voetgangers, maar ook bij elke andere situatie waar voetgangers de weg willen oversteken. Bij voetgangersoversteekplaatsen moet er extra aandacht gegeven worden aan zij die willen oversteken, maar moet ook de voetganger zich houden aan regels.