Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Afrijden CBR

Met het theorie examen eenmaal behaald, is de volgende stap om een aanvang te maken met de praktijklessen. Daar kan je vaker bij dezelfde rijschool terecht waar je al ingeschreven was voor de theorielessen. De opgedane kennis toepassen in de praktijk en natuurlijk ook rijvaardigheid opdoen kost de nodige inspanningen en is het beter om er dus geen haast mee te hebben.  Op het CBR rijexamen wordt er namelijk streng op gelet dat aan een aantal eisen wordt voldaan.  

Auto theorie examen nodig om af te rijden

Dat is namelijk wel vereist voordat het praktijkexamen kan worden aangevraagd. Wie er echter zeker van is dat behalen van het theorie examen geen uitdaging zal zijn, kan al voor betreffende uitslag een paar praktijklessen nemen. Dat gebeurt allemaal in samenspraak met de rijschool en geeft al een voorsprong naar het praktijkexamen auto CBR. Naast behalen van het theorie examen, is ook een goedgekeurde gezondheidsverklaring nodig.    

Daartoe moet er een speciaal formulier ingevuld worden en laat de uitslag ongeveer 2 weken op zich wachten. Het CBR afrijden moet niet licht opgevat worden omdat er streng op gelet wordt, dat de kandidaten zich veilig en verantwoord opstellen in het verkeer. Indien er tijdens het examen sprake is van verkeersgevaarlijk gedrag, mag de examinator het examen afbreken. De wachttijd voor een herexamen datum bedraagt in zulke gevallen niet 2 maar 6 weken minimaal.   

Praktijk examen CBR

Om een examendatum aan te mogen vragen, zal de rijschool eerst gemachtigd moeten worden.  Dat is wel anders dan bij de aanvraag theorie examen. Bij het  praktijk examen CBR is het echter nodig dat de lesauto beschikbaar is voor de examendag. Door de rijschool zelf de aanvraag te laten verrichten, is er geen twijfel mogelijk in het beschikbaar zijn van de lesauto. Indien je van plan bent om van rijschool te wisselen, moet de machtiging ingetrokken worden en een nieuwe worden aangevraagd. Dat kan alles via Mijn CBR.   

Voor het afrijden moet er naast de gezondheidsverklaring ook de uitnodiging voor het examen en een geldig identiteitsbewijs overlegd worden. De ogentest wordt ook eerst door de examinator afgenomen en doet die er ook alles aan om de kandidaat tot rust te brengen. Ondanks de door de CBR genomen maatregelen gebeurt het weleens dat het maar niet lukken wil met het examen. Indien het CBR examen praktijk na 4 keer proberen niet gehaald is, zal er een speciaal opgezet examen afgelegd moeten worden.  

  Er komt een examinator bij kijken die er speciaal voor getraind is om de kandidaat te begeleiden en wordt er ook de mogelijkheid geboden om tijdens het examen een time-out te nemen. Afrijden CBR is er dus helemaal op gericht om het de kandidaat gemakkelijk te maken en zo het slagingspercentage te verhogen. Er moet bij elk examen weer voldaan worden aan de kosten en kan het allemaal ook via de rijschool in orde worden gemaakt. Het belangrijkst is om voldoende lessen te nemen om de kneepjes en vaardigheden allemaal onder de knie te krijgen.