Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Groene streep op de weg

Wegmarkeringen dragen veel bij aan de verkeersveiligheid. Ook strepen op de weg verschaffen de nodige cruciale informatie aan de weggebruikers. Het zijn namelijk deze strepen die altijd wel zichtbaar zijn waar een bord wel eens over het hoofd kan worden gezien. Zo een streep op de weg dient als meer dan alleen het scheiden van de rijbanen, maar kunnen er ook andere betekenissen aan worden gegeven.

Strepen op de weg en betekenis

Omdat de te vergroten voor het zien van de groene streep midden op de weg, zal het gecombineerd worden met witte strepen aan de weerszijden. De witte strepen hebben ook nog een betekenis en kan met de bovenstaande combinatie veel belangrijke informatie worden verstrekt aan de weggebruikers zonder dat ze daarvoor moeten letten op verkeersborden.

Wat betekent de groene streep op de weg, heeft betrekking op de maximumsnelheid van 100 km/u die op dat weggedeelte aangehouden mag worden. Let er dus wel op, dat het gaat om een maximumsnelheid en de situatie het wel moet toelaten om veilig de snelheid aan te kunnen houden. Groene streep op de weg inhalen moet in combinatie met de witte strepen gebeuren. Zijn die onderbroken? Dan mag er wel worden ingehaald met het in acht nemen van de maximumsnelheid. Harder dan 100km/u mag er dus niet worden gereden, ook niet bij het inhalen.

Regels bij doorgetrokken streep op de weg

Indien de witte strepen niet onderbroken zijn, mag er dus niet ingehaald worden. verwacht zulke strepen over het algemeen bij bochten of andere weggedeelten waar zicht op het aankomend verkeer beperkt is. Bij doorgetrokken strepen mogen andere weggebruikers de weg ook niet opdraaien of oversteken. Omdat de snelheid bij een groene streep maximaal 100 km/u bedraagt, zal bedoelde wegmarkering ook alleen voorkomen op een autoweg.

Er kunnen zich ook gevallen voordoen waarbij er borden aanwezig zijn die een lagere snelheid aangeven. In zulke gevallen zal men uit moeten gaan van de laagst aangegeven snelheid. De groene streep op weg betekenis heeft niet alleen betrekking op de snelheid, maar ook de situatie op de weg zoals het niet tegenkomen van kruisingen en extra voorzichtig zijn bij het inhalen. Let er ook op, dat aan weerszijden van de weg er doorlopende witte strepen aangebracht zijn. Dat maakt het nog eens duidelijk aan overige weggebruikers dat ze daar niet de autoweg op mogen.

Door gebruik te maken van kleuren bij wegmarkeringen, wordt niet alleen gelijk de aandacht getrokken van de weggebruikers, maar kan er ook meer informatie zo worden verschaft. De snelheid bij een groene streep bedraagt maximaal 100 km/u en moet er ook gekeken worden naar de witte strepen aan weerszijden. Die geven namelijk aan wanneer er niet ingehaald mag worden en wanneer wel.