Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Parkeerverbodsbord

Misschien wel de grootste uitdaging onder bepaalde omstandigheden, is het vinden van een geschikte parkeerplek. Denk je nu eens eindelijk eentje te hebben gevonden, wordt je gelijk middels een parkeerverbodsbord erop gewezen dat het helaas niet mag. Zulke borden worden ook niet zonder meer geplaatst en is er altijd een goede reden ervoor. Nalaten om je te houden aan het parkeerverbod, zal niet zelden resulteren in een fikse boete en/of wordt de auto ook nog weggesleept.

De parkeerborden kunnen er verschillend uitzien

Tijdens de auto theorie moeten alle parkeerborden, dus ook de verbodsborden goed doorgenomen worden. Het blijven namelijk borden die je in de praktijk veel zal tegenkomen. De parkeerverbodsborden regels en parkeerverbodsbord betekenis zijn te vinden onder de RVV E-serie. Zo is het ook duidelijk bij het doornemen van de auto theorie en valt het meteen op dat de borden veel gelijkenissen met elkaar vertonen. Dat komt niet alleen handig uit tijdens het studeren, maar ook gewoon in de praktijk. Bij het zien van zo een parkeerverbodsbord, mag je er wel van uitgaan dat stoppen om iemand in of uit te laten stappen wel mag. Bij een stopverbod is dat verboden en moeten deze twee soorten borden niet met elkaar verward worden. Het is ook een situatie die vaak op het examen wordt getoetst.

Geldt het parkeerverbod echter ook voor jou?

De variaties in het parkeerverbod bord geven de weggebruikers aan voor wie het van toepassing is. Zo zijn voor fietsers en bromfietsers de borden uit de serie E03 van toepassing. Met deze borden kan er ook een zone aangegeven worden. Het bord verboden te parkeren voor vrachtwagens en bussen kan gezocht worden bij de serie E201 en E202. Ook daar zijn er aparte borden voor zones waar het parkeerverbod geldt. In zo een zone mogen personenauto’s en fietsen dus gewoon parkeren.

Wanneer het bord E01 geplaatst is, geldt het verbod voor alle voertuigen, personenauto’s tot vrachtwagens en bussen. Een andere variatie op verboden parkeren bord wordt gevormd door die waar er tijden aangegeven zijn. Er mag in betreffende zone tussen de aangegeven tijden niet worden geparkeerd, maar daarna dus wel. Zo komt er weer een heleboel parkeerruimte vrij na de op het bord aangegeven tijden. Einde van zone parkeerverbod wordt door de borden die eindigen op ZE aangegeven.

Het valt ook op, dat betreffende borden niet gekleurd zijn. Natuurlijk hoort de welbekende dwars lopende strepen ook bij en laat dat geen twijfels over de betekenis van het bord.

Verboden te parkeren, de borden die dat aangeven kom je wel vaak tegen en zijn er tal van variaties in. Zo kan het verbod gelden voor een bepaalde groep van verkeersdeelnemers of geldt het verbod alleen voor een bepaalde tijdsperiode.  Bij het studeren moet de aandacht gericht worden op de E-serie van borden.