Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Reactiesnelheid berekenen

We reageren allemaal anders wanneer we geconfronteerd worden met een zich plotseling voordoende situatie. Het komt allemaal neer op de reactiesnelheid en hangt die weer eens af van een aantal factoren. Tussen het zich bewust worden van de situatie en het moment dat er overgegaan wordt tot actie, verloopt er zich een bepaalde tijdsperiode. Het is vaak maar een fractie van een seconde, maar kan het verschil al veel uitmaken in de praktijk.

Waar is de reactiesnelheid allemaal van afhankelijk?

Het moet ook duidelijk zijn waar het allemaal van afhankelijk is. Dat helpt niet alleen mee bij reactietijd berekenen, maar kan je er zo voor zorgen dat je altijd op het scherpst blijft bij deelname aan het verkeer. Wie bijvoorbeeld een drukke dag achter de rug heeft en vermoeid plaats neemt achter het stuur, zal over het algemeen trager reageren op veranderingen. Dat kan maar een paar milliseconden bedragen, maar kan het in de praktijk al het verschil uitmaken.

Het wordt daarom ook bij lange ritten aangeraden om rustpauzes in te lassen of om de beurt plaats te nemen achter het stuur. Naast vermoeidheid hebben ook alcohol en drugs een verwoestend effect op de reactieafstand Het hoeft dus weinig betoog dat zulke zaken achterwege gelaten dienen te worden, niet alleen omdat je de kans loopt om een boete te krijgen, maar ook voor de eigen veiligheid.

Eenvoudig berekenen reactienselheid

Omdat er nu eenmaal zoveel factoren een invloed op hebben, is reactiesnelheid berekenen auto uit te voeren in een vereenvoudigde versie. Daarvoor neem je de snelheid van de auto, deelt die door 10 en wordt dat antwoordt vervolgens met 3 vermenigvuldigd. Het antwoordt geeft de afstand aan die gemiddeld afgelegd zal worden tussen het waarnemen van het gevaar en daadwerkelijk indrukken van het rempedaal. Het zal sommigen verbazen hoe groot die afstanden kunnen oplopen.

Neem nu een snelheid van 80km/u. Met bovenstaande reactiesnelheid berekenen formule komt het neer op (80/10)x3. Het antwoordt is 24m en komt daar nog de remweg erbij kijken. Het belang om ruim afstand te houden van jouw voorligger wordt met deze berekening extra onderstreept. Nu zal die niet abrupt tot stilstand komen, maar zijn er andere gevallen zoals iemand die plots oversteekt en waar de auto binnen de kortst mogelijke afstand tot stilstand moet komen

De berekening houdt ook rekening met een gemiddeld reactiesnelheid en verandert er veel wanneer die achteruit door bijvoorbeeld gebruik van alcohol. Om in het verkeer op tijd in te kunnen grijpen bij het zien van een gevaar op de weg, zal de reactiesnelheid van groot belang zijn. Die verschilt natuurlijk van persoon tot persoon en moet er daarom voor gewaakt worden om de snelheid niet achteruit te laten gaan. De reactiesnelheid is niet alleen belangrijk om op tijd te kunnen remmen, maar ook voor het snel kunnen uitwijken of de snelheid te verminderen.