Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Voorrangsregels

Wie mag op een kruising nu doorrijden? Moet je stoppen of is het beter om even te wachten? Dit zijn vragen waar er in het verkeer beslist geen twijfel over mag bestaan. Er zijn daarom voorrangsregels opgesteld die van toepassing zijn voor alle relevante situaties. Aan deze regels zijn er ook nog verkeersborden en tekens verbonden. Tijdens de autotheorie wordt er extra op dit onderwerp gelet omdat een kleine fout in de praktijk al vergaande consequenties zal hebben.   

Regels om niet over het hoofd te zien 

De veiligheid in het verkeer is afhankelijk van niet alleen de opstelling van de verkeersdeelnemers, maar ook de naleving van de verschillende regels. Voorrangsregels  maken daar een belangrijk deel van uit en vindt de toepassing plaats op een ruim aantal situaties in het verkeer. Om te voorkomen dat er ruimte wordt gelaten voor twijfels, zijn voorrangsborden en wegmarkeringen onmisbaar.  

Dat komt vooral tot uiting bij kruispunten. Verkeer dat rechtdoor gaat heeft over het algemeen voorrang en moet bij het afslaan daar wel rekening mee gehouden worden. Heeft rechtdoorgaand verkeer altijd voorrang, een vraag waarop in de meeste gevallen met ‘ja’ kan worden beantwoordt. In de meeste gevallen, want er zijn wel uitzonderingen. Zo zal je op een gelijkwaardige kruising wel het verkeer komend van rechts voorrang moeten verlenen. De voorrangsregels fietsers gelden ook voor het rechtdoorgaand verkeer.

Ook rekening houden met bijzondere situaties

 

Er zijn in het verkeer ook situaties die wat afwijken van het gangbare. Zo zijn er de voorrangsregels tram en die voor een militaire colonne. Omdat dat soort van bijzonder verkeer bij besluit van de RVV is vastgelegd, moeten de voorrangsregels dan ook in zulke gevallen afwijkend worden toegepast. Wanneer heb je voorrang van rechts is ook in andere situaties niet vanzelfsprekend. Indien je namelijk vanuit een onverharde weg een verharde kruist, zal je het verkeer op die weg toch laten voorgaan, ook al bevindt jij je aan hun rechterzijde.  

De voorrangsregels van gelden voor voetgangers, zijn alleen van kracht wanneer zij zich op of in de directe nabijheid van een voetgangersoversteekplaats bevinden. Als regel voor een brandweerauto, ambulance of politie auto met loeiende sirene geldt er ook, dat er aan hun voorrang verleent dient te worden. Er zijn op het gebied van voorrang ook wat regels die soms voor de hand liggend zijn, maar over het hoofd gezien kunnen worden.   

Tijdens het doornemen van de auto theorie zal het duidelijk worden dat er veel regels betrekking hebben op voorrang. Ook de vele verkeersborden hebben er betrekking op en lijkt het allemaal soms wel teveel. Er zijn echter wat basis voorrangsregels die nooit vergeten mogen worden. zo moet verkeer vanuit rechts voor gaan op gelijkwaardige kruispunten. Daar zijn er natuurlijk ook weer uitzonderingen op. Het is daarom ook belangrijk om de verkeersborden en tekens daarom ook stipt op te volgen.